Skip to main content

O nama

ENVI CERT SOLAR DOO je kompanija koja je osnovana od ENVIDOME DOO i SIM CERT DOO sa ciljem projektovanja i izgradnje solarnih elektrana po principu “ ključ u ruke ”.

Objedinili smo kapacitete i iskustvo pionira iz oblasti solarnih elektrana u Srbiji i poslovnih konsultantata koji svojim domenom usluga i iskustvom u velikom broju projekata obezbeđuju brzinu, kvalitet, poznavanje regulative i pouzdanost izvođača u izgradnji solarnih elektrana. 

ENVI CERT SOLAR DOO koristi potencijal majki firmi:

  • ENVIDOME DOO http://envidome.com/ je jedan od pionira izgradnje solarnih elektrana u Srbiji. Svoje iskustvo prenosi iz Grčke gde je osnovana 2003.god., a u Srbiji posluje od 2013. god.

Iskustvo u projektovanju, poznavanju zakonske regulative (koja se prepisuje iz EU direktiva) i veoma jaki izvođački timovi su omogućili da se samo od početka 2022. godine izgradi više od 4 MW elektrana.

Direktna saradnja sa dobavljačima - vodećim proizvođačima opreme iz EU, specijalizovana podrška timova iz Grčke koji dolaze na montažu većih elektrana, iskustvo u obezbeđivanju neophodnih dozvola i saglasnosti pri puštanju u rad solarnih elektrana pri realizaciji projekta “ključ u ruke”. Ovo je potencijal ENVIDOME DOO koji se unosi u realizaciju Vašeg projekata. 

  • SIM CERT DOO https://simcert.co.rs/ je konsultantska kuća koja je osnovana 2007.god. Sa više od deset stalno zaposlenih konsultanata i šest konsultantskih kuća koje su vezani podizvođači SIM CERT-a, ova kompanija, sa preko 800 realizovanih projekata je lider u Srbiji u implementaciji tehničkih standarda, standarda sistema menadžmenta, Projekt menadžmentu inovativnih proizvoda i tehnologija, izradi poslovnih planova, konsultantskoj podršci za dobijanje povoljnih kreditnih linija i bespovratnih sredstava putem Fonda za razvoj, RAS-a, IPARD-a, Horizon2020, Fonda za inovacionu delatnost, USAID-a, EBRD, EU PRO i dr.

SIM CERT DOO ulaže svoj potencijal za obezbeđivanje efikasnosti i efektivnosti u izvođenju celog projekta, pomaže Vam da  pristupite povoljnim izvorima finansiranja, kao i ostalim uslugama iz domena ove kompanije.

ENVI CERT SOLAR DOO sublimira sve navedene potencijale kako bi pružila jedinstveno kompletnu i kvalitetnu ponudu, i nastavila da je pruža u kontinuitetu u toku Vašeg rasta i razvoja.