Skip to main content

REFERENCE

ENVI CERT SOLAR, uz značajan broj ugovorenih poslova (preko 11,7 MW u prvih mesec dana poslovanja) povlači i reference svoje majke firme ENVIDOME koja je u Srbiji samo u prvoj polovini 2022. godine pustila u rad više elektrana, od čega 5 sa pojedinačnom snagom preko 1 MW.

Direktna saradnja sa kompanijom iz Grčke koja ima izgrađenu elektranu od 50 MW, kao i veći broj izgrađenih elektrana za potrebe raznih korisnika u privredi i vanprivredi, omogućava nam da rešimo svaki zahtev koji se pred nas postavi. Dakle udružili smo naše domaće izvođačke timove, sa iskustvom i kapacitetom grčke kompanije pa na ovaj način možemo da prihvatamo veći broj poslova, kao i velike elektrane za koje naše domaće kompanije nemaju dovoljno iskustva i tehničkih kapaciteta.

Mi smo spremni da svakog potencijalno zainteresovanog kupca odvedemo ili pošaljemo kod naših korisnika kako bi videli elektrane od 5 kW do 50 MW, bilo u Srbiji, bilo u Grčkoj. Smatramo da je ovo veoma poželjno kako biste se sami uverili šta kupujete od nas jer investicije mogu biti značajne, a malo je korisnika koji mogu tačno razumeti tehničke specifikacije opreme koja se nudi na našem tržištu.

Pojedini poslovi su dati na sajtu majke kompanije Envidome doo; http://envidome.com/projekti/solarne-elektrane/