Skip to main content

Zašto izabrati nas

Sam nastanak ENVI CERT SOLAR-a je povezan sa kreiranjem višeg nivoa kvaliteta usluge i izvođenja radova, uz najpovoljnije troškove investiranja.

Kako mi to radimo:

DEFINISANJE KAPACITETA PV ELEKTRANE I OPTIMALNE RENTABILNOSTI INVESTICIJE

Naši inženjeri će na osnovu Vaših potreba / želja dati predlog investicije na osnovu terenske inspekcije mesta željene PV elektrane. Na osnovu informacija o Vašoj potrošnji / planiranoj potrošnji el. energije mi ćemo napraviti studiju izvodljivosti koristeći zvaničan sajt Evropske Komisije kojim se sprovodi analiza godišnje proizvodnje planirane PV elektrane, Vaših utrošaka el.energije, preko više potencijalnih opcija povoljnog finansiranja.

IZVOĐENJE PO PRINCIPU “KLJUČ U RUKE”

Kada ugovorimo posao, sve aktivnosti na izradi projekata, obezbeđivanju građevinskih i upotrebnih dozvola, rešenja i odobrenja javnih i državnih institucija / preduzeća, naš  je deo posla. Vi nećete biti opterećeni u pribavljanju bilo kog dokumenta. Na Vama je da na kraju konstatujete da je PV elektrana priključena na mrežu, kako ste i tražili.

OPREMA JE RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA

Mi inicijalno radimo sa opremom EU proizvođača. Naša ponuda sadrži detaljnu specifikaciju opreme, proizvođače iste, kao i garancije na kvalitet / rok trajanja. Naša majka kompanija ENVIDOME više od deset godina ima saradnju sa proizvođačima opreme sa kojima sarađujemo.

IZVOĐENJE RADOVA – IZGRADNJA PV ELEKTRANE

Imamo timove za male, srednje i velike projekte, a naši projektanti su projektovali PV elektrane koje su među najvećima u Srbiji. Izvođački timovi su podržani najiskusnijim izvođačima iz Grčke koja je jedan od lidera u korišćenju solarne energije u regionu. Poznavanja procedura i zakonske regulative je naša prednost jer smo pioniri u ovoj oblasti u Srbiji. Unutrašnja organizacija i radne procedure od snimka stanja do puštaja u rad PV elektrane je na visokom nivou upravljanja projektom.

PODRŠKA U POVOLJNOM FINANSIRANJU INVESTICIJE

Oprema sa kojom radimo je od proverenih EU proizvođača te je prihvatljiva na svim programima sufinansiranja (povoljnih-subvenionisanih kredita / programa bespovratnih sredstava). Naša majka kompanija SIM CERT je brend u konsultantskim uslugama i ne samo da obezbeđuje već i učestvuje u kreiranju programa bespovratnih finansiranja.

PODRŠKA U TOKU ŽIVOTNOG VEKA PV ELEKTRANA

Naša kompanija ima temelje svojih osnivača tako da je njena pouzdanost garancija i pouzdanog praćanja Vaše elektrane u toku životnog veka. Održavanje, garancijske zamene komponenti, i druge usluge su važne za održavanje pouzdanosti i efektivnosti PV elektrana pošto je garancijski rok za solarne panele 25 godina.